Zapoznaj się z aktualnymi:
Warunkami Udziału w Kursach dla kursów rozpoczynających się do 31.12.2023, 
Warunkami Udziału w Kursach dla kursów rozpoczynających się od 01.01.2024,
Ogólnymi Warunkami Umów dla kursów rozpoczynających się do 31.12.2023,
Ogólnymi Warunkami Umów dla kursów rozpoczynających się od 01.01.2024.